Wetgeving

Wetgeving

Weet u of u uw installatie moet laten keuren of onderhouden?

Zoals zovelen stelt u zichzelf vast vragen als “Moet ik mijn lift laten keuren?”, “Hoe zit het met de wetgeving voor liften in appartementsgebouwen?” of “Hoe vaak moet mijn liftinstallatie gekeurd worden?”. Met meer dan 25 jaar ervaring is myLift de specialist bij uitstek om uw verplichtingen en de wetgeving te verduidelijken. Volgende reglementeringen zijn van toepassing op de keuring van liften:

  • Koninklijk Besluit van 10/08/1998 (op de markt brengen van liften)
  • Koninklijk Besluit van 09/03/2003 (beveiliging van liften)

wetgeving

Preventieve Controles van Liften

Preventieve controles van een lift dienen 2x per jaar uitgevoerd te worden. Deze werking zorgt ervoor dat gebreken tijdig opgespoord kunnen worden, maar ze moeten daarom wel uitgevoerd worden door een erkend EDTC. Tijdens deze controle zal de inspectie zich focussen op het nazicht en de algemene werking van de lift.
Zoals:

  • Aanwezigheid van het veiligheidsdossier en nazicht verplichte opschriften.
  • Aanwezigheid en algemene staat en functionele werking van veiligheids- en bedieningsinrichtingen en de verlichting.
  • Aanwezigheid en de algemene staat van toegang, vreemde voorwerpen, onderdelen van de elektrische installatie (zoals de kabels, zekeringen en stopcontacten), geleidingen, geraamte, rem, machine van de lift, verluchtingen, bediening in de kooi en stootborden.
  • Nazicht van de gehele liftinstallatie.

U kan ons steeds contacteren indien u hulp wenst bij de keuze van de keuringsorganisatie of als u graag een richtprijs wenst.

wetgeving

Indienststelling van een lift

MyLift laat haar nieuwe liftinstallaties steeds keuren door een extern keuringsorganisme. Dat dient te gebeuren vooraleer men de lift in gebruik wenst te nemen. Pas als het keuringsattest positief is, mag de lift in dienst worden genomen.

Risicoanalyse van een lift

Wettelijk bent u verplicht om elke 15 jaar een risicoanalyse uit te laten voeren. Ook indien er wijzigingen aan de lift gepland wordend, dient een keuringsorganisme gecontacteerd te worden. Het KB van 10/12/2012 betreffende risicoanalyse van liften en dus ook betreffende de veiligheid van de lift bestaat uit het volgende:

  • Risicoanalyse van de lift moet elke 15 jaar plaatsvinden en dient uitgevoerd te worden door een keuringsorganisme.
  • Maximaal 3 jaar na het uitvoeren van de risicoanalyse van de lift moet een modernisering plaatsvinden.

Liften van voor 01/01/1985 moeten ten laatste op 31/12/2022 gemoderniseerd zijn. Liften in bedrijf tussen 01/01/1958 en 31/03/1984 moesten ten laatste op 31/12/2016 gemoderniseerd zijn. Liften vanaf 01/04/1984 moesten reeds gemoderniseerd zijn op 31/12/2014 Opgelet voor zware sancties! Als beheerder of eigenaar van een gebouw, moet u uw wettelijke verplichtingen nakomen. Wanneer u dat niet doet, zal u verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke ongevallen en er zijn strenge sancties voorzien op overtredingen. Dit weegt zwaar door op de portefeuille. Indien er binnen de vier maanden geen gevolg wordt gegeven aan de waarschuwing van FOD Economie, wordt er een proces-verbaal opgesteld met een sanctie. De boetes variëren naargelang de vastgestelde inbreuk en worden vastgelegd volgens onderstaande tabel:

Geen veiligheidsdossier 5.000
Geen volledige instructies in de kooi (taal) 5.000
Geen preventief onderhoud 5.000
Geen preventieve inspectie 5.000
Geen risicoanalyse C x E x 100
   
Lift in gebruik ondanks ernstig risico (beslissing C) vastgesteld door een EDTC 15.000
Lift in gebruik met verbroken verzegeling Verwijzing naar strafrechtbank
Modernisatiewerken van de liften in dienst ge- steld na 01.01.1958 en voor 01.04.1984:  
geen getekend voorstel en ernstig risico C x E x 200, minimum 15.000
geen getekend voorstel maar geen ernstig risico C x E x 50
bestaand getekend voorstel maar niet uitgevoerd C x E x 50
Modernisatiewerken van de liften in dienst ge- steld na 01.04.1984:  
geen getekend voorstel en ernstig risico C x E x 200, minimum 25.000
geen getekend voorstel maar geen ernstig risico C x E x 100
bestaand getekend voorstel maar niet uitgevoerd C x E x 100
Geen elektronisch veiligheidsgordijn noch kooi- deur (2) 12.500
Geen mechanische vergrendeling (2) 12.500
Onjuiste stopnauwkeurigheid (frequentiebedie- ning)(2) 12.500

wetgeving